PH metre nedir?

PH metre hastanın yutma borusunun içine incecik bir kateter yerleştirip, yutma borusunun alt ucuna kaçan asit miktarını 24 saat boyunca sürekli ölçme esasına dayanan bir yöntemdir. Bu sayede elektronik olarak o kişide 24 saat içinde kaç kere asit reflü olduğu ve bunun her seferinde kaç dakika sürdüğü ve en önemlisi hastanın reflü şikayeti olduğu anda bunun gerçekten reflüden kaynaklanıp kaynaklanmadığı net ve kesin olarak ortaya konulur. Yani reflü tanısı matematiksel kriterlere dayandırılmış olur. Bu test sayesinde endoskopide hiçbir reflü bulgusu saptanmayan „non-eroziv reflü“ durumlarının da doğru tanısını koyabilmemiz olasıdır.

phmetre , endoskopi zor mu ? erol bey anlatıyor prof yerdel yorumluyor.

op. dr. deniz algün kendisine reflü tanısı için endoskopi ve phmetre yapılmış olan sn. erol bey’e canlı yayında deneyimlerini soruyor. prof yerdel yeni geliştirdikleri bir yöntemle phmetre’nin de artık hastaya hiçbirşey hissttirilmeden takılabildiğini anlatıyor.

reflü tanısı, gastroskopi, phmetre, kime ameliyat ?

reflü tanısı nasıl konulmalı ? phmetre nedir ? gerçek reflü hastasının önünde ne tip seçenekler vardır? anti-reflü ameliyat hastanın kendi tercihi olmalıdır.

kime reflü hastası diyoruz ?

prof yerdel kime, hangi koşullarda reflü hastası denildiğine işaret ediyor. reflü hastalığının değişik aşamaları olduğuna canlı yayında konuk olan hasta örneğinde işaret ediyor. reflü hastalığı tanısının nasıl konulduğunu anlatıyor.

reflü merkezi olmanın önemi ve reflü tanısı

prof yerdel reflü hastalığı tanı ve tedavi merkezinden bahsediyor. reflü hastalığı tanısının akademik yöntemleri hakkında bilgi veriyor.

PH metre nasıl yapılır ?

Bu işlem genellikle hasta uyutulmadan yapılmaktadır. Çünkü hastanın kateteri yutarken bilinçli biçimde bize yardımcı olması gerekmektedir. Çok sempatik bir işlem olduğu söylenemez ama tamamen acısız ve ağrısız bir yöntem olup kateterin yerleştirilmesi birkaç dakika sürer. Bize sağlayabileceği yararın yanında bunlar önemsiz şeylerdir. Burunu ve genizi lokal anestetik ile uyuşturduktan sonra 1-2 mm kalınlıktaki kateter burundan yutturulur ve burundan çıkan kısmı adeta bir „walkman“ gibi olan elektronik aygıta bağlanır. Daha sonra hastaya çok kısa bir eğitim verilerek kişi 24 saat boyunca evine yollanır. Bu esnada hasta normal yaşamını sürdürür.

Kalp doktorlarının „holter“ cihazına benzetebieceğimiz  PHmetre işlemi aslında reflü için bir holter işlemi gibi düşünülebilir.

Merkezimizde Prof. Yerdel tarafından geliştirilen bir yöntemle, toleransı ileri derecede düşük hastalarda bu girişim de yüzeyel anestezi altında ve hasta hiçbirşey hissetmeksizin yapılabilir hale gelmiştir.

BRAVO kapsül ile „wireless“ (kablosuz) PH metre

Daha yeni olarak da hastanın 24 saat burundan sokulmuş kateterle gezmemesini sağlayan „wireless“ yani kablosuz sistemler hizmete sunulmuş olup, bunlarla hasta açısından kısmen daha rahat PH metre yapılması olanaklı olmuştur.

“Bravo Probe“ olarak bilinen bu araçlarla elde edilen sonuçların tutarlılığı % 10’luk bir hata payı içerdiğinden merkezimizde kullanımı rutin değildir ve sadece özellikle kateter takılmasını kesin kez istemeyen hastalarda kullanılmaktadır.

PH Metreye Hazırlık ve Bilgilendirilmiş İzin Formunu İndir

Her reflü hastasına PH metre yapılır mı?

Yapılmaz. Tipik şikayetleri olan ve endoskopide yutma borusu alt ucunda bariz tahribat gözlenen “eroziv” reflü hastalığında ayrıca PH metre gerekliliği mutlak değildir. PH metre atipik şikayetleri (örneğin geniz ve akciğer şikayetleri) ön planda olup, endoskopide de net olarak reflü durumunu ortaya koyamadığımız (non-eroziv) hastalarda kesin tanı için mutlak gerekliliktir. Bazen de anti-reflü cerrahisinden sonra ameliyat başarısını onaylamada çok işimize yarar.

Diğer önemli bir konu ise kişinin reflü hastası olmasına karşın PH metre’ nin normal sonuç verebileceğinin bilinmesidir.

Bu özellikle iki durum için söz konusudur.

Birincisi “laringofaringeal reflü” durumudur ki bu hastalar daha çok klasik reflü şikayetlerinden değil, geniz ve gırtlak problemlerinden yakınmaktadırlar. Tüm sorun aslında reflü olmasına karşın bu hastalarda standart PH metre normal çıkabilir ve yanıltıcı olabilir. Dolayısı ile bu tip hastalarda doğru tanı için özel bir PH metre (dual probe) yapılması gerekebilir.

İkinci özel duruma ise;  yutma borusu içine doğru reflüye ek olarak, onikiparmak barsağından da mideye doğru alkali özellikteki sıvının geri kaçmakta olduğu hastalarda rastlanır . Bu kişilerde mide içeriği onikiparmak barsağı içeriği ile karıştığından tamponlanarak asit özelliğini yitirir ve yukarıya yutma borusu içine kaçmakta olan sıvı da dolayısı ile asit özellikte olmamaktadır. Ancak safra içeren bu sıvı da yutma borusu için tahriş edicidir. İşte böyle bir kişide PH metre “normal” yani “yalancı negatif”  sonuç vererek yanıltıcı olabilir. Dolayısı ile endoskopide midede safra görülen olgularda standard PH metreye ek olarak “Bilitec” diye bilinen yeni teknolojinin kullanılması ve yutma borusu içine safra kaçağının olup olmadığının anlaşılması önemli yeni bir gelişmedir. Ancak hastanın hazırlanması ile ilgili zorluklar nedeniyle bu teknoloji çok yaygınlaşmamıştır.

Çok daha yeni olarak empedans ölçümleri   PH metreye yeni bir alternatif olarak sunulmuştur. Bilitec teknolojisinin de sıkıntılarından arındırılmış bir yöntem olan empedans ölçümleri non-asit reflünün tanısında bir çığır açabilecek özelliktedir. Merkezimizde de empedans ölçümleri PH metre ile kombine edilerek kullanılmaktadır.

Tecrübeli bir endoskopist ve reflü uzmanı gerekli teknolojilerin varlığında tüm değişik reflü durumlarını çok iyi ayırabilir.